Anita Dahl
UU Vejleder

Tlf.:  26375484,  Mail:  anitad@buf.kk.dk

Træffetid: Torsdag kl. 12-14 ellers efter aftale

https://www.ug.dk/evejledning